કર્મ નું કોમપ્યુટર ભાગ ૧

ઓપનબુક એક્ઝામ ટોપ - 10

ક્રમ ઈનામ નામ શહેર માર્કસ
1પ્રથમSANGEETA SANDEEP JAINLOWER PAREL 99
2દ્વિતીયSHILPABEN KAMLESHBHAI SHAHKANDIVALI WEST98
3તૃતિયARPITA CHINTAN SHAHAHEMDABAD97
4ચતુર્થAMITA YOGESHBHAI SHAHSURAT96.5
5પાંચમુંDHARA TEJAS AJMERACHENNAI 95.5
6છઠ્ઠુંANERI SHAHAHEMDABAD95
7સાતમુંILABEN SHANTILAL RANA GANDEVI ,NAVSARI .94.5
8આઠમુંJYOTI B.SHAHBANGLORE94
9નવમુંAMI N.SHAHMUMBAI93
10દસમુંRITU HARESHBHAI SHAHNAVA DISA 92